Loading...
อัตลักษณ์โรงเรียน

รอข้อมูล

พันธกิจโรงเรียน

รอข้อมูล

วิสัยทัศน์โรงเรียน

รอข้อมูล

เป้าหมาย

รอข้อมูล

ทำเนียบ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร

Management Team

Saint Joseph Sakonnakhon

พระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี
ผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงเด่น ช่วยสุข
ผู้เเทนผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ
ซิสเตอร์กรรณิการ์ ทองวงศ์ษา
ผู้อำนวยการ
ซิสเตอร์ปราณี แสนต่างนา
รองผู้อำนวยการ
คนเก่งของเรา

นักเรียนที่สอบแข่งขัน และ สอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับ ม.1 และ ม.4

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ระดับ ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสกนคร

นักเรียนที่สอบแข่งขัน ผล สอบ NT เต็ม 100 คะแนน

นักเรียนที่สอบแข่งขั้นทักษะวิชาการ


# รายการ กิจกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติม
1 วันที่ 11 สิงหาคม กิจกรรม วันแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 วันที่ 19 จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
# รายการ คำสั่ง ดาวน์โหลด
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
2 คำสั่งแต่งตั้งเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
3
VDO กิจกรรม ของโรงเรียน

--

ภาษาจีน
- ระดับชั้น ปฐมวัย - ระดับชั้น ประถมศึกษา - ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ภาษาจีน
การอ่าน และการท่องจำ
ภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย และ ป.1-3
IEP ระดับชั้น ปฐมวัย ระดับชั้น ประถมศึกษา ป.1-ป.3
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และ มัธยมศึกษา 1-3
IEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 - 3
VDO กิจกรรม ของโรงเรียน

กิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2565
- -นักเรียนและคณะคุณครูร่วมกิจกรรม -
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
- -นักเรียนและคณะคุณครูร่วมกิจกรรม -
กิจกรรมวันไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันสุนทรภู่-ภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
หลักสูตรของโรงเรียน

School Courses

กิจกรรมของโรงเรียน

School Activity

วันที่ 11 สิงหาคม 2565
(123)
ัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "
จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
admin -- --
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565
(123)
จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "
admin -- --
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ช่วงบ่าย)
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
admin -- --
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ช่วงเช้า)
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
admin -- --
วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบสวัสดิการครูและพนักงานที่ปฏิบัติ
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนจัดกิจกรรม รับน้องใหม่
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
(123)
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม พิธีมิสซาเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
(123)
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565
(123)
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
โอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
admin -- --
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565
(123)
ยินดีต้อนรับ คณะนิเทศ
ติดตามมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
admin -- --
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
(123)
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
(123)
กิจกรรมปฐมนิเทศวันเปิดเรียน ตามแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565
(123)
เปิดภาคเรียนที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารเซนต์ยอแซฟฮอลล์
admin -- --
ประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2565