ตั้งอยู่เลขที่ 361 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร +0-4271-1386 joseph@gmail.com

วันพุธ ที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ร. 10